Nazwa przedmiotu: Praktyka audytu IT
Wymiar: Wykład 4h
Wykładowcy:  
Charakterystyka przedmiotu:

Przedstawienie charakterystyki współczesnego audytu wewnętrznego, jego celów, zadań, funkcji oraz metodyki działania.
1) Podstawy metodyki audytu.
2) Audyt systemów informatycznych.
3) Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych.
4) Audyt legalności oprogramowania.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104)
2. Rozporzadzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnetrznego (Dz. U. z 2008 r., Nr 66, poz. 406)
3. Rozporzadzenie Ministra Finansów w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni (Dz. U. z 2008 r., Nr 61, poz. 378)
4. Standardy audytu wewnetrznego w JSFP (Dz. Urz. Min. Fin. z 2006 r., Nr 7, poz. 56)
5. Karta audytu wewnetrznego w JSFP (Dz. Urz. Min. Fin. z 2006 r., Nr 9, poz. 70)
6. Kodeks etyki audytora wewnetrznego w JSFP (Dz. Urz. Min. Fin. z 2006 r., Nr 9, poz. 70)
7. Standardy ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 ze zm.)
9. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o swiadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.)
10. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie podstawowych wymagan bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2005.171.1433)
11. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2005. 196. 1631 ze zm.),
12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 ze zm.)
13. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002.76.694)
14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne służace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004.100.1024)
15. PN-ISO/IEC 17799:2007, Technika informatyczna - Techniki bezpieczenstwa - Praktyczne zasady zarzadzania bezpieczenstwem informacji,
16. PN-ISO/IEC 27001:2007, Technika informatyczna, Techniki bezpieczenstwa, Systemy zarzadzania bezpieczeństwem informacji, Wymagania,
17. PN-I-13335-1:1999, Technika informatyczna, Wytyczne do zarzadzania bezpieczenstwem systemów informatycznych, Pojecia i modele bezpieczenstwa systemów informatycznych,
18. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (Dz. U. 2006. 90.631 ze zm.) Artur Piaszczyk, Audyt wewnetrzny, 2004 r.
19. Rafał Krzemien, Kazimiera Winiarska, Audyt wewnetrzny w pytaniach i odpowiedziach, 2004 r.
20. Zarzadzanie ryzykiem w sektorze publicznym, podręcznik wdrożenia systemu zarzadzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Wydawca: Ministerstwo Finansów,
21. (http://www.mf.gov.pl/index.php?const=7&dzial=461&wysw=4&sub=sub3&PortalMF=4f108f99fb254bdee67d204af84b5cd5)

Nasi partnerzy

 

 

 sjsi

     instytut delbar

   

   inprogress

logo baner nasze

       house of skills

Nasze inne studia

zp logo 2018

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com