Nazwa przedmiotu: Sztuka kierowania ludźmi
Wymiar: Wykład 4h; Ćwiczenia 2h
Wykładowcy: dr Ewa Stanisławiak
Charakterystyka przedmiotu:

Głównym celem jest ukazanie słuchaczom korzyści płynących ze znajomości tego działu psychologii, zarówno dla ich przyszłej pracy zawodowej, jak i codziennego funkcjonowania, oraz rozbudzenie potrzeby samokształcenia w tej dziedzinie. Do najważniejszych zadań można zaliczyć: zapoznanie z kluczowymi teoriami przywództwa i stylami kierowania, ukazanie podstaw władzy i funkcji kierowniczych, uwrażliwienie na błędy najczęściej popełniane w kierowaniu ludźmi, a także zaprezentowanie sylwetek tzw. toksycznych kierowników powstrzymujących rozwój firm i podwładnych.

Realizacja zajęć w układzie:
- wykład I (2 h) - przeznaczone na indywidualną diagnozę umiejętności kierowania grupą (słuchacze wypełniają dostarczone przez prowadzącego kwestionariusze, a na kolejnych zajęciach otrzymują na piśmie informację zwrotną na temat rezultatów diagnozy);
- ćwiczenie II (2 h) - omówienie i ćwiczenie wybranych umiejętności kierowania ludźmi (punktem wyjścia są umiejętności objęte diagnozą wstępną);
- wykład (2h) - prezentacja treści ogólnych. Podsumowanie.

Nasi partnerzy

 

 

 sjsi

     instytut delbar

   

   inprogress

logo baner nasze

       house of skills

Nasze inne studia

zp logo 2018

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com