Warunki przyjęcia

Limit miejsc: nie jest precyzyjnie określony, twarda granica to 2 x 48 = 96 miejsc. Dążymy do tego, by w edycji uczestniczyło 48 osób, niemniej dostępne na uczelni sale pozwalają nam uruchomić edycję liczącą 60 - 72 osoby bez pogorszenia warunków studiowania. Do tej pory edycje liczyły sobie:

 • I - 23 osoby (Jesień '2007),
 • II - 63 osoby (Jesień '2008),
 • III - 40 osoby (Wiosna '2009),
 • IV - 72 osoby (Jesień '2009),
 • V - 39 osób (Wiosna '2010),
 • VI - 38 osób (Jesień '2010),
 • VII - 22 osoby (Wiosna '2011),
 • VIII - 50 osób (Jesień '2011),
 • IX - 23 osoby (Wiosna '2012),
 • X - 31 osób (Jesień '2012),
 • XI - 15 osób (Wiosna '2013),
 • XII - 35 osób (Jesień '2013),
 • XIII - 12 osób (Wiosna '2014),
 • XIV - 50 osób (Jesień '2014),
 • XV - 22 osoby (Wiosna '2015),
 • XVI - 51 osób (Jesień '2015),
 • XVII - 22 osoby (Wiosna' 2016),
 • XVIII - 39 osób (Jesień' 2016),
 • XIX - 21 osób (Wiosna' 2017),
 • XX - 53 osoby (Jesień' 2017),
 • XXI - 15 osób (Wiosna' 2018).

 

 Zapisy

Komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia można przekazać na jeden ze sposobów:

1. Przesłanie w formie elektronicznej za pomocą formularza on-line (forma preferowana). Procedura zapisów jest prosta i niekłopotliwa, przeciętnie zajmuje maksimum 10 minut. Oto ona:

 • Zgodnie z wybranym lub ustalonym indywidualnie schematem płatności wnosimy pierwszą ratę opłaty. Zapisujemy potwierdzenie przelewu. Osoby dofinansowane przez pracodawcę proszone są o jego oświadczenie odnośnie kwot i terminów dofinansowania (w dowolnej postaci przyjętej w firmie). Oświadczenie nie musi być podpisane zgodnie z reprezentacją firmy.
 • Przygotowujemy dokumenty:
  • skan (fotografia) dyplomu
  • potwierdzenie przelewu 1 raty opłaty za studia
  • skan oświadczenia pracodawcy (dot. osób dofinansowanych przez pracodawcę)
 •  Wypełniamy formularz przez Internet dostępny tutaj.

Potwierdzenie rejestracji otrzymacie najpóźniej w 24 godziny od zgłoszenia.

W przypadku częściowej lub całkowitej płatności przez pracodawcę – składamy najpierw wniosek bez potwierdzenia przelewu od pracodawcy, a fakturowaniem zajmie się nasza księgowość. W nietypowych przypadkach – proszę pisać lub dzwonić – na pewno pomożemy!

2. Przesłać drogą e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Przygotowujemy dokumenty:
  • skan (fotografia) dyplomu
  • potwierdzenie przelewu 1 raty opłaty za studia
  • skan oświadczenia pracodawcy (dot. osób dofinansowanych przez pracodawcę)
  • skan podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz formularz wniosku)
  • skan podpisanego oświadczenia o numerze rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata w przypadku nieuruchomienia edycji studium lub odmowy przyjęcia (pobierz formularz oświadczenia)

3. Przesłać pocztą lub kurierem na adres Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej:

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Gmach Elektroniki Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 15/19, pok. 518
00-665 Warszawa

 • Przygotowujemy dokumenty:
  • skan (fotografia) dyplomu
  • potwierdzenie przelewu 1 raty opłaty za studia
  • skan lub oryginał oświadczenia pracodawcy (dot. osób dofinansowanych przez pracodawcę)
  • oryginał podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz formularz wniosku)
  • oryginał podpisanego oświadczenia o numerze rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata w przypadku nieuruchomienia edycji studium lub odmowy przyjęcia (pobierz formularz oświadczenia)

4. Dostarczenie osobiście do sekretariatu Instytutu, pok. 518 (5 piętro) lub pok. 521 (5 piętro) czynnym w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w kopercie z dopiskiem "Studia podyplomowe ZZIT".


Otrzymanie dokumentów potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie. Jeśli potrzebują Państwo fakturę proszę zaznaczyć ten fakt w formularzu wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe w odpowiedniej rubryce.

 Opłaty

Studia podyplomowe są odpłatne. Opłata w wysokości 8900 zł obejmuje - zajęcia zgodne z programem studiów w tym zajęcia przygotowujące do egzaminu Prince2 Foundation i ITIL Foundation.

Wysokość opłaty od dnia 1 czerwca 2018 r. wynosi 8900 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty:

 • 4500 zł przy zapisach
 • 4400 zł - do 28 lutego 2019 r. (przed rozpoczęciem II semestru)

lub cztery raty:

 • 2500 zł przy zapisach
 • 2000 zł - do 1 grudnia 2018 r.
 • 2400 zł - do 28 lutego 2019 r. (przed rozpoczęciem II semestru)
 • 2000 zł - do 1 czerwca 2019 r.


Możliwe jest rozłożenie opłaty za studia na większą liczbę rat - po uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów Podyplomowych - informacji w tym zakresie udziela dr hab. inż. Andrzej Zalewski -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Opłatę za studia należy wnosić na konto bankowe:

Uczestnicy edycji Jesień 2018 podczas rekrutacji wnoszą opłatę na konto bankowe:
Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Nr konta: 12 1240 1053 5111 1031 0020 0091
podając koniecznie jako tytuł wpłaty: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie zasobami IT

kolejne wpłaty będą wnoszone na indywidualne konta bankowe.

Uczestnicy edycji Wiosna 2018 wnoszą opłaty na indywidualne numery kont podając następujące dane:
Adresat: Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Tytuł: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie zasobami IT

Osoby przystępujące do egzaminu certyfikacyjnego z metodyki Prince2 Foundation będą zobowiązane dodatkowo do uiszczenia kosztu egzaminu w wysokości 861 zł oraz 861 zł w przypadku egzaminu ITIL Foundation (płatne na rachunek przeprowadzającego egzamin) - kwoty te mogą ulec zmianie w skutek zmiany cen przez podmiot certyfikujący Axelos.

UWAGA: Faktury będą wystawiane "automatycznie" jeśli zgłoszą Państwo taką potrzebę we wniosku, niemniej w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień może być konieczny kontakt z księgowością Instytutu, tel. (22) 234 7122.

UWAGA: faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom. Faktura proforma wystawiana jest po otrzymaniu dokumentu (w formie papierowej lub skan dokumentu w formie elektronicznej) potwierdzającego umowę zawartą pomiędzy Firmą/Pracodawcą, a uczestnikiem studiów, dotyczącą dofinansowania odpłatności za studia oraz wielkości tegoż dofinansowania.

Nasi partnerzy

 

 

 sjsi

 ctpinprogress

 

logo baner nasze

Nasze inne studia

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com