Chcesz otrzymać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie - naciśnij przycisk!


rejestarcja

Warunki przyjęcia

Limit miejsc: nie jest precyzyjnie określony, twarda granica to 2 x 48 = 96 miejsc. Dążymy do tego, by w edycji uczestniczyło 48 osób, niemniej dostępne na uczelni sale pozwalają nam uruchomić edycję liczącą 60 - 72 osoby bez pogorszenia warunków studiowania. Do tej pory edycje liczyły sobie:

 • I - 23 osoby (Jesień '2007),
 • II - 63 osoby (Jesień '2008),
 • III - 40 osoby (Wiosna '2009),
 • IV - 72 osoby (Jesień '2009),
 • V - 39 osób (Wiosna '2010),
 • VI - 38 osób (Jesień '2010),
 • VII - 22 osoby (Wiosna '2011),
 • VIII - 50 osób (Jesień '2011),
 • IX - 23 osoby (Wiosna '2012),
 • X - 31 osób (Jesień '2012),
 • XI - 15 osób (Wiosna '2013),
 • XII - 35 osób (Jesień '2013),
 • XIII - 12 osób (Wiosna '2014),
 • XIV - 50 osób (Jesień '2014),
 • XV - 22 osoby (Wiosna '2015),
 • XVI - 51 osób (Jesień '2015),
 • XVII - 22 osoby (Wiosna' 2016),
 • XVIII - 39 osób (Jesień' 2016),
 • XIX - 21 osób (Wiosna' 2017),
 • XX - 53 osoby (Jesień' 2017).

 Zapisy

Komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia można przekazać na jeden ze sposobów:

1. Przesłanie w formie elektronicznej za pomocą formularza on-line (forma preferowana). Procedura zapisów jest prosta i niekłopotliwa, przeciętnie zajmuje maksimum 10 minut. Oto ona:

 • Zgodnie z wybranym lub ustalonym indywidualnie schematem płatności wnosimy pierwszą ratę opłaty. Zapisujemy potwierdzenie przelewu. Osoby dofinansowane przez pracodawcę proszone są o jego oświadczenie odnośnie kwot i terminów dofinansowania (w dowolnej postaci przyjętej w firmie). Oświadczenie nie musi być podpisane zgodnie z reprezentacją firmy.
 • Przygotowujemy dokumenty:
  • skan (fotografia) dyplomu
  • potwierdzenie przelewu 1 raty opłaty za studia
  • skan oświadczenia pracodawcy (dot. osób dofinansowanych przez pracodawcę)
 •  Wypełniamy formularz przez Internet dostępny tutaj.

Potwierdzenie rejestracji otrzymacie najpóźniej w 24 godziny od zgłoszenia.

W przypadku częściowej lub całkowitej płatności przez pracodawcę – składamy najpierw wniosek bez potwierdzenia przelewu od pracodawcy, a fakturowaniem zajmie się nasza księgowość. W nietypowych przypadkach – proszę pisać lub dzwonić – na pewno pomożemy!

2. Przesłać drogą e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Przygotowujemy dokumenty:
  • skan (fotografia) dyplomu
  • potwierdzenie przelewu 1 raty opłaty za studia
  • skan oświadczenia pracodawcy (dot. osób dofinansowanych przez pracodawcę)
  • skan podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz formularz wniosku)
  • skan podpisanego oświadczenia o numerze rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata w przypadku nieuruchomienia edycji studium lub odmowy przyjęcia (pobierz formularz oświadczenia)

3. Przesłać pocztą lub kurierem na adres Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej:

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Gmach Elektroniki Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 15/19, pok. 518
00-665 Warszawa

 • Przygotowujemy dokumenty:
  • skan (fotografia) dyplomu
  • potwierdzenie przelewu 1 raty opłaty za studia
  • skan lub oryginał oświadczenia pracodawcy (dot. osób dofinansowanych przez pracodawcę)
  • oryginał podpisanego formularza wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz formularz wniosku)
  • oryginał podpisanego oświadczenia o numerze rachunku, na który ma zostać zwrócona opłata w przypadku nieuruchomienia edycji studium lub odmowy przyjęcia (pobierz formularz oświadczenia)

4. Dostarczenie osobiście do sekretariatu Instytutu, pok. 518 (5 piętro) lub pok. 521 (5 piętro) czynnym w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w kopercie z dopiskiem "Studia podyplomowe ZZIT".


Otrzymanie dokumentów potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie. Jeśli potrzebują Państwo fakturę proszę zaznaczyć ten fakt w formularzu wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe w odpowiedniej rubryce.

 Opłaty

Studia podyplomowe są odpłatne (decyzja Rektora PW nr 75/2017 z 24 maja 2017 r.). Opłata w wysokości 8500 zł obejmuje - zajęcia zgodne z programem studiów w tym zajęcia przygotowujące do egzaminu Prince2 Foundation i ITIL Foundation.

Wysokość opłaty od dnia 1 maja 2015 r. wynosi 8500 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty:

 • 4500 zł przy zapisach
 • 4000 zł - do 30 września 2018 r. (przed rozpoczęciem II semestru)

lub cztery raty:

 • 2500 zł przy zapisach
 • 2000 zł - do 1 czerwca 2018 r.
 • 2000 zł - do 30 września 2018 r. (przed rozpoczęciem II semestru)
 • 2000 zł - do 1 grudnia 2018 r.


Możliwe jest rozłożenie opłaty za studia na większą liczbę rat - po uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów Podyplomowych - informacji w tym zakresie udziela dr hab. inż. Andrzej Zalewski -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Opłatę za studia należy wnosić na konto bankowe:

Uczestnicy edycji Wiosna 2018 podczas rekrutacji wnoszą opłatę na konto bankowe:
Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Nr konta: 12 1240 1053 5111 1031 0020 0091
podając koniecznie jako tytuł wpłaty: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie zasobami IT

kolejne wpłaty będą wnoszone na indywidualne konta bankowe.

Uczestnicy edycji Wiosna 2017 oraz Jesień 2017 wnoszą opłaty na indywidualne numery kont podając następujące dane:
Adresat: Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Tytuł: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie zasobami IT

Osoby przystępujące do egzaminu certyfikacyjnego z metodyki Prince2 Foundation będą zobowiązane dodatkowo do uiszczenia kosztu egzaminu w wysokości 861 zł oraz 861 zł w przypadku egzaminu ITIL Foundation (płatne na rachunek przeprowadzającego egzamin) - kwoty te mogą ulec zmianie w skutek zmiany cen przez podmiot certyfikujący Axelos.

UWAGA: Faktury będą wystawiane "automatycznie" jeśli zgłoszą Państwo taką potrzebę we wniosku, niemniej w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień może być konieczny kontakt z księgowością Instytutu, tel. (22) 234 7122.

UWAGA: faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom. Faktura proforma wystawiana jest po otrzymaniu dokumentu (w formie papierowej lub skan dokumentu w formie elektronicznej) potwierdzającego umowę zawartą pomiędzy Firmą/Pracodawcą, a uczestnikiem studiów, dotyczącą dofinansowania odpłatności za studia oraz wielkości tegoż dofinansowania.

Nasi partnerzy

 

 

 sjsi

 ctpinprogress

 

logo baner nasze

Nasze inne studia

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com