Formalnie (na potrzeby zaliczeń) program studiów podzielony został na 10 przedmiotów. Studia w zakresie każdego z przedmiotów kończą się zaliczeniem w formie egzaminu (E) i/albo zaliczeniem na podstawie oceny projektu i/lub prac laboratoryjnych (Z).

Od edycji Jesień 2018 program studiów został zmodernizowany i uzupełniony o przedmioty dotyczące: DevOps, Agile Transformation, Digital Transformation, a także nowych trendów w zarządzaniu projektami (Design Thinking, Project Canvas).

 

Szczegółowy program obowiązujący od edycji Jesień 2014 przedstawia się następująco:

 

Kod  Nazwa przedmiotu / element konspektu / moduł tematyczny  Semestr Zaliczenie  Wymiar godzin Uwagi ECTS 
 Wykł. Warszt.  L/Ćw
P-ZPI Zarządzanie projektami informatycznymi I E 18
22 4   4
 

Przegląd klasycznych metodyk zarządzania projektami -  Prince2 i PMBoK. Biuro projektów, portfele, programy, organizacja projektowa.

    8        
  Metodyka Prince2 - szkolenie akredytowane Prince2 Foundation       22   możliwość certyfikacji  
  Praktyka metodyk zwinnych, poza klasyczne zarządzanie projektami     8        
 

Procesy wytwarzania systemów IT

    2        
  Harmonogramowanie projektów         4    
                 
P-AIT Architektura IT
I E 13 0 0   2
  Architektury IT: dylematy architekta     3        
  Wzorce i taktyki architektoniczne     2        
  Architektury systemów IT - studia przypadków     2        
  Architektury a strategie biznesowe - studia przypadków
    2        
 

Dokumentowanie architektury - standard ISO 42010: frameworki, udziałowcy, widoki i inne

    1        
  Frameworki architektury korporacyjnej: siatka Zachmana, TOGAF      3        
                 
P-TIT Technologia IT - przegląd i trendy
I E
35
0 0
  2
 

Modelowanie systemów w języku UML, SysML, Archimate

    3        
 

Systemy i rozwiązania dziedzinowe I

    2        
 

Systemy i rozwiązania dziedzinowe II

    3        
 

Architektura usługowa i integracja systemów

    3        
 

Systemy business intelligence

    3        
  Systemy zarządzania danymi     6        
  Technologie implementacji oprogramowania
    2        
 

Data center z punktu widzenia managera IT

    1        
  Infrastruktura sieciowa     2        
  Infrastruktura obliczeniowa, wirtualizacja, cloud computing     2        
  Technologie i architektury oprogramowania systemów mobilnych     2        
  Big data, data mining     4        
  Internet of things     2        
  DevOps              
                 
P-STR Strategie biznesowe i dopasowanie strategiczne
I Z 13
 0 4   2
 

Strategie biznesowe

    4   4    
  Zrównoważona karta wyników     1        
  Ład korporacyjny, IT Governance, standard COBIT     4        
 

Praktyka audytu IT

    4        
                 
P-USL Organizacja usługowa i zarządzanie usługami IT (ITSM)
I/II E 10  22 0
  4
 

Zarządzanie usługowe - wprowadzenie

    2        
  Procesy zarządzania dostarczaniem usług IT     4        
  ITIL Foundation - szkolenie akredytowane        22   możliwość certyfikacji  
  Lean IT - doskonalenie procesów świadczenia usług      4        
                 
P-EKO Aspekty ekonomiczne w zarządzaniu informatyką
I  Z  8 0  6   3
 

Metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

    2    2    
  Ocena złożoności systemów IT      2         
 

Praktyka szacowanie kosztów przedsięwzięć IT. Budżet IT.

    2    2    
  Ocena opłacalności przedsięwzięć IT. Monetaryzacja ruchu internetowego.     2    2    
                 
P-BZP Zarządzanie bezpieczeństwem, ciągłością biznesu i ryzykiem
II Z 8  0 0   1
  Zarządzanie ciągłością działania     2        
  Zarządzanie bezpieczeństwem IT     6        
                 
P-ZJA Zarządzanie jakością w IT I/II E 14 8 2   1
  Podstawy zarządzania jakością: TQM, Six Sigma     2        
  Standardy jakości oprogramowania: ISO 9126 i inne     4        
  Zarządzanie testowaniem     8   2    
  Zarządzanie zmianami       8      
                 
P-UME Miękkie umiejętności menadżerskie i kompetencje miękkie II Z 21 4 9   2
  Elementy prawa cywilnego     3        
  Podstawy prawa autorskiego     4        
  Podstawy prawa zamówień publicznych     4        
  Sztuka kierowania ludźmi     4   2    
  Sztuka i techniki negocjacji       4      
  Typowe klauzule w umowach na wykonanie systemów IT     2        
  Sztuka wystąpień publicznych     1   2    
  Dobre obyczaje w biznesie     2   2    
  Kreowanie wizerunku firmy i pracowników     1   3    
                 
P-NTA Nowe trendy i zagadnienia aktualne II n/d 2 0 0   1
                 
  Razem:     142 56 25   22

 

Legenda:

E - egzamin

 

 

 

Nasi partnerzy

 

 

 sjsi

     instytut delbar

   

   inprogress

logo baner nasze

       house of skills

Nasze inne studia

zp logo 2018

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com