Zasady studiowania

calendar-icon Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele (ok. 2 zjazdy w miesiącu), w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 15/19).

Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć i trwa dwa semestry. Zajęcia podzielone są na przedmioty. Oprócz wykładów przewidziano znaczną ilość zajęć praktycznych laboratoryjnych i projektowo-warsztatowych.

 

page-edit-icon Zasady studiowania

Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW, uchwalony przez Senat PW uchwałą nr 371/XLVII/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku.

 

note-accept-icon Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, w tym zaliczenie wszystkich zajęć praktycznych (laboratoryjnych i projektowo-warsztatowych) oraz zdanie wszystkich egzaminów. Nie ma ogólnej pracy końcowej ani egzaminu końcowego dotyczących całych studiów.

Absolwenci studiów otrzymują wydane przez Politechnikę Warszawską świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w danym zakresie.

 

user-accept-icon Uczestnictwo w zajęciach

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Obecność na zajęciach laboratoryjno-projektowych jest obowiązkowa w zakresie niezbędnym do zaliczenia zajęć. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach potrzebne jest tylko wtedy, gdy nieobecność uniemożliwiła zaliczenie zajęć laboratoryjno-projektowych. W takiej sytuacji wyznaczany jest indywidualnie sposób zaliczenia tych zajęć.

 

note-accept-icon Kontrola wyników nauczania

Do zaliczenia przedmiotu potrzebne jest zaliczenie zajęć laboratoryjno-projektowych i zdanie egzaminu (jeśli jest).

W każdym semestrze organizowane są 2 egzaminy. Dodatkowy zjazd poprawkowy odbywa się na zakończenie edycji Studiów. Egzaminy mają formę testów, pytania obejmują całość przedmiotu. Na egzaminach można korzystać z materiałów dydaktycznych: książek i notatek; nie wolno natomiast korzystać z komputerów, telefonów komórkowych itp.

 

Chalkboard-Diagram-icon Ocena z przedmiotu

W przypadku przedmiotów egzaminacyjnych oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.
Dla pozostałych - ocena zajęć laboratoryjno-projektowych (ocena wyliczana jest ze średniej z ocen za zaliczenie poszczególnych bloków zajęć).

Stosowana jest akademicka skala ocen: 2 (niedostateczna), 3 (dostateczna), 3,5 (dość dobra), 4 (dobra), 4,5 (ponad dobra), 5 (bardzo dobra).

 

System-Home-icon Informacje o noclegach

Dla studentów spoza Warszawy proponujemy następujące opcje:

Pokoje gościnne ul.Polna 50 (na przeciwko gmachu, gdzie odbywają się zajęcia) - http://vip.wpw.pw.edu.pl/Dom gościnny Sezam ul. Górnośląska 14 (dłuższy spacer od Gmachu Elektroniki)
koszt pokoju 1 os 75 zł
2 os 120 zł

Nasi partnerzy

 

 

 sjsi

     instytut delbar

   

   inprogress

logo baner nasze

       house of skills

Nasze inne studia

zp logo 2018

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com