Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Certyfikat Agile PM Foundation

Agile project management Certyfikat


Wprowadzenie do Agile PM

Agile PM należy do obszaru tzw. metodyk zwinnych zarządzania projektami, zwanych potocznie z angielska "Agile". Agile Project Management jest ucieleśnieniem metodyki DSDM (ang. Dynamic System Development Method). Jest to metodyka zarządzania projektami łącząca w sobie rozwiązania wprowadzone przez agile'a z klasycznym zarządzaniem projektami. To swoiste połączenie ognia z wodą ma sens, gdyż pozwala połączyć rygor i uporządkowanie zarządzania projektem właściwe metodykom klasycznym ze swobodą i otwartością właściwą agile'owi. W efekcie otrzymujemy kompletną metodykę zarządzania projektami łączącą: 

 • elementy klasycznego zarządzania projektami, jakie łatwo znaleźć w metodykach takich, jak Prince2 - m.in. uzasadnienie biznesowe, proces realizacji projektu określający działania od jego przygotowania organizacyjnego przez wykonanie po odbiór prac i ocenę osiągnięcia założonych celów, zdefiniowane role projektowe (w tym rola kierownika projektu nie obecna w Scrumie!), określenie kilkunastu produktów projektu, planowanie projektu i komunikacji, zarządzanie ryzykiem
 • z elementami znanymi z Agile: przyrostowe budowanie rozwiązania, otwartość na zmiany zakresu i stopniowe odkrywanie szczegółów rozwiązania, zaadresowanie problemów z zakresu kultury organizacyjnej (pryncypia zarządzania projektami, pryncypia DSDM), promowanie roli zespołu i efektywnej komunikacji, wprowadzenie rytuałów takich jak Codzienna zbiórka (odpowiada tzw. codziennemu Scrumowi) czy uwidacznianie postępu prac.
Agile Project Management


Szkolenie Agile PM Foundation

Program szkolenia przygotowującego do egzaminu na certyfikat Agile PM Foundation obejmuje: 

 1. Omówienie koncepcji Agile?
 2. Korzyści ze stosowania Agile PM?
 3. Podstawy metodyki Agile PM: filozofia, pryncypia i istotne zmienne projektowe.
 4. Przygotowanie do sukcesu.
 5. Procesy zarządzania projektem zgodne z Agile PM (DSDM).
 6. Definicje ról projektowych i odpowiedzialności w Agile PM (DSDM).
 7. Produkty metodyki.
 8. Kluczowe praktyki DSDM.
 9. Sposoby planowanie i kontroli.
 10. Przygotowanie do egzaminu na Agile PM Certyfikat ze wskazówkami dla uczestników.
 11. Egzamin AgilePM Foundation.

Korzyści ze szkolenia i certyfikatu Agile PM Foundation

Agile na dobre zagościł we współczesnych firmach i instytucjach przekształcając nie tylko działy IT, ale również całe przedsiębiorstwa czy instytucje. Umiejętne wykorzystanie metodyk zwinnych (agile) jest dziś niezbędnym składnikiem kompetencji osób pełniących kierownicze funkcje w zarządzaniu informatyką. Potwierdzona certyfikatem Agile PM Foundation wiedza z zakresu nowoczesnego zarządzania projektami to istotny składnik kompetencji współczesnych kierowników projektów i szefów działów IT.

Informacje o szkoleniu i certyfikacji AGILE PM Foundation

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru obejmujący 50 pytań
Pozytywny wynik: uzyskanie minimum 25 punktów (50%)
Czas egzaminu: 40 minut, UWAGA: Kandydaci podchodzący do egzaminu w języku innym niż ojczysty mogą otrzymać dodatkowy czas (25% = 10 minut) na rozwiązanie zadań w egzaminie.
Język egzaminu: polski lub angielski
Zasady egzaminu: nie wolno używać jakichkolwiek materiałów pomocniczych
Certyfikat: uczestnicy, którzy zdali egzamin otrzymują międzynarodowy certyfikat w postaci elektronicznej. Istnieje również możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej.
Okres ważność certyfikatu: bezterminowo.

 

AgilePM® is a registered trade mark of APM Group.

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa