Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Certyfikat ITIL Foundation

Itil foundation certyfikat


Wprowadzenie do ITIL® 4 Foundation

ITIL® (skrót od ang. IT Infrastructure Library) to powszechnie stosowany w praktyce zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu usługami IT. Dziś żadna większa organizacja nie wyobraża sobie funkcjonowania działów wsparcia IT bez wdrożonych procesów ITIL'a. Najpowszechniej stosowane są takie procesy ITIL'a, jak zarządzanie incydentem, zarządzanie problemami, zarządzanie zmianami, zarządzanie wydaniami, zarządzanie konfiguracją. Można je spotkać właściwie w każdej większej organizacji, której działanie jest wspierane przez systemy informatyczne. ITIL z założenia jednak obejmuj całość cyklu życia usług IT - od ich zbudowania, przez ich wdrożenie i modyfikowanie aż po bieżące użytkowanie połączone ze wsparciem użytkowników. ITIL określa więc, jak prawidłowo, zgodnie z najlepszymi praktykami zorganizować funkcjonowanie działu IT. Szkolenie z ITIL przygotowujące do uzyskania certyfikatu jest właśnie okazją do uzyskania wiedzy o zasadach i dobrych praktykach organizacji służb informatycznych w firmie i organizacji (bez wzgledu jej wielkość!) a certyfikat ITIL Foundation potwierdzi zdobytą wiedzę.

ITIL 3 vs. ITIL 4

Obecnie wchodzi do użycia ITIL® 4, która ma zastąpić ITIL® 3. Ma ona stanowić odpowiedź na zmiany dokonujące się w kulturze orgniazacyjnej, z położeniem szczególnego nacisku na działanie zespołów i komunikację oraz integrację IT z całą strukturą firmy czy instytucji. Nowa wersja ITIL® 4 w porównaniu z poprzednią ITIL® 3 jest zorientowana na integrację Agile'em oraz DevOps'ami, promuje likwidację silosów organizacyjnych, lepszą współpracę i usprawnioną komunikację w całej organizacji. ITIL® 4 bazuje na zasadach bliskim Agile'owi i DevOps i je wspiera, tj.:
 • Koncentruj się na dostarczaniu wartości
 • Zacznij od tego co masz
 • Iteracyjnie posuwaj się do przodu
 • Współpracuj i działaj transaprentnie
 • Myśl i pracuj całościowo
 • Stosuj rozwiązania proste i praktyczne
 • Optymalizuje i automatyzuj
Certyfikat ItilProgram szkolenia certyfikacyjnego ITIL® 4 Foundation

Szkolenie ITIL® 4 Foundation daje okazję do zapoznanie się z:
 • najważniejszymi założenia ITIL
 • podstawowymi definicjami i standardowym słownictwem z obszaru tematyki ITIL
 • pojęciami i zasady organizacji działów IT
 • strukturą procesów zarządzania usługami IT
 • wiedzą z zakresu cyklu życia Usług IT
 • wiedzą w zakresie procesów, relacji, korzyści i wyzwań związanych z korzystaniem z ITIL
 • 34 praktykami ITIL 4
 • nowymi koncepcjami wprowadzonym w ITIL 4 - ang. Service Value System (SVS) i ang. Four Dimensions of Service Management.

Wiedza ta pozwala na efektywne zarządzania usługami informatycznymi. Głębsze zrozumienie modelu procesowego ITIL, umożliwiającego transformację organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę. Wdrożenie ITIL daje okazję do umożliwia stworzenie platformy porozumienia i znalezienie wspólnego języka w obszarze IT.

Program szkolenia ITIL® 4 FOUNDATION obejmuje:

 • Wprowadzenie kluczowych pojęć i definicji używanych w zarządzaniu usługami IT (ITSM).
 • Pryncypia ITIL – siedem zasad zarządzania usługami i ich znaczenie dla skutecznego realizowania usług.
 • Cztery wymiarów ITSM (ang. Four Dimensions).
 • Pojęcie Systemu Wartości Usługi IT (ang. Service Value System)
 • Zapoznanie z koncepcją łańcucha wartości usługi SVC (ang. Service Value Chain) i składowymi Łańcucha Wartości Usługi.
 • Stałe doskonalenie usług – koncepcją i kroki
 • Praktyki ITIL – Wprowadzenie do 32 praktyk ITIL i szczegółowe omówienie 10 z nich

Informacje o certyfikacji ITIL® 4 Foundation

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Rodzaj egzaminu: Test jednokrotnego wyboru obejmujący 40 pytań
Pozytywny wynik: uzyskanie minimum 26 punktów (65%)
Czas egzaminu: 60 minut, UWAGA: Kandydaci podchodzący do egzaminu w języku innym niż ojczysty mogą otrzymać dodatkowy czas (25% = 15 minut) na rozwiązanie zadań w egzaminie.
Język: polski
Zasady egzaminu certyfikacyjnego ITIL Foundation: nie wolno używać jakichkolwiek materiałów pomocniczych
Certyfikat: uczestnicy, którzy zdali egzamin otrzymują międzynarodowy certyfikat w postaci elektronicznej. Istnieje również możliwość zakupienia certyfikatu w formie papierowej.
UWAGA! W chwili obecnej nie ma możliwości odbycia samego szkolenia bez egzaminu. Wszyscy zapisani na szkolenie muszą także uczystniczyć w egzaminie. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa