Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Opłaty

Wysokość opłaty wynosi 8900 zł (obywatelstwo polskie) lub 2005 euro (dla nie posiadających polskiego obywatelstwa). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty:

 • 4500 zł (1100 euro) – przy zapisach
 • 4400 zł (990 euro) – do 28 lutego 2022 r. (przed rozpoczęciem II semestru)
lub cztery raty:
 • 2500 zł (550 euro) – przy zapisach
 • 2000 zł (550 euro) – do 1 grudnia 2021 r.
 • 2400 zł (550 euro) – do 28 lutego 2022 r. (przed rozpoczęciem II semestru) 
 • 2000 zł (440 euro) – do 15 kwietnia 2022 r.

w większej liczbie rat po ustaleniu z kierownikiem studiów (zapytania kierować do andrzej.zalewski@zarzadzanie-it.pl)

 

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej - nr 120/2021, wysokość opłaty wnoszonej przez cudzoziemców wynosi: 

 • 2005 euro
   
Opłatę za studia należy wnosić na konto bankowe: 

Uczestnicy edycji Jesień 2021 podczas rekrutacji wnoszą opłatę na konto bankowe: 

Politechnika Warszawska 
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej 
Nr konta: 12 1240 1053 5111 1031 0020 0091 
podając koniecznie jako tytuł wpłaty: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami IT

kolejne wpłaty będą wnoszone na indywidualne konta bankowe. 

Obcokrajowcy wnoszą wszystkie opłaty na konto bankowe:

Politechnika Warszawska 
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej 
Bank PeKaO S.A.
IV Oddział Warszawa
IBAN:  PL81 1240 1053 1111 0000 0500 5664
SWIFT: PKOPPLPW
podając koniecznie jako tytuł wpłaty: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami IT

Opłata za egz. certyfikacyjne P2F i ITIL - 1045,50 zł każdy, płatne na rachunek organizującego egzamin (cena ustalana poza PW) - kwoty te mogą ulec zmianie w skutek zmiany cen przez podmiot certyfikujący Axelos. 

Zasady pobierania opłat reguluje szczegółowo załącznik do uchwały Senatu PW nr 85/XLVI/2006. 

UWAGA: Faktury będą wystawiane "automatycznie" jeśli zgłoszą Państwo taką potrzebę we wniosku, niemniej w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień może być konieczny kontakt z księgowością Instytutu, tel. (22) 234 7122. 

Z tytułu opłat za studia podyplomowe faktury wystawione są wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej czyli „Słuchacza” studiów podyplomowych, który zawiera z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej. 

Nie ma możliwości wystawienia faktury gdzie płatnikiem jest Słuchacz a nabywcą firma. W przypadku, gdy opłata za studia podyplomowe wnoszona jest przez firmę, istnieje możliwość, aby na fakturze firma ta została wskazana jako płatnik, a uczestnik studiów podyplomowych jako nabywca usługi edukacyjnej. W takiej sytuacji niezbędne jest przekazanie przez firmę stosownego pisma zawierającego m.in. dokładne dane potrzebne do wystawienia faktury. 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
PTI
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa