Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19

Opłaty

Wysokość opłaty wynosi 8900 zł (obywatelstwo polskie) lub 2005 euro (dla nie posiadających polskiego obywatelstwa). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty:

 • 4500 zł (1005 euro) – przy zapisach
 • 4400 zł (1000 euro) – do 28 lutego 2022 r. (przed rozpoczęciem II semestru)
lub cztery raty:
 • 2500 zł (505 euro) – przy zapisach
 • 2000 zł (500 euro) – do 1 grudnia 2021 r.
 • 2400 zł (500 euro) – do 28 lutego 2022 r. (przed rozpoczęciem II semestru) 
 • 2000 zł (500 euro) – do 15 kwietnia 2022 r.

lub na większą liczbę rat po ustaleniu z kierownikiem studiów (zapytania kierować do andrzej.zalewski@zarzadzanie-it.pl)

Opłatę za studia należy wnosić na konto bankowe: 

Uczestnicy edycji Jesień 2021 podczas rekrutacji wnoszą opłatę na konto bankowe: 
Nr konta: 12 1240 1053 5111 1031 0020 0091 (ostatnie cztery cyfry: zero zero dziewięćdzisiąt jeden)
Politechnika Warszawska 
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej 
podając koniecznie jako tytuł wpłaty: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami IT

kolejne wpłaty będą wnoszone na indywidualne konta bankowe. 

Obcokrajowcy wnoszą wszystkie opłaty na konto bankowe:

Politechnika Warszawska 
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej 
Bank PeKaO S.A.
IV Oddział Warszawa
IBAN:  PL81 1240 1053 1111 0000 0500 5664
SWIFT: PKOPPLPW
podając koniecznie jako tytuł wpłaty: Opłata za studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami IT

Opłata za egz. certyfikacyjne P2F i ITIL - 1045,50 zł każdy, płatne na rachunek organizującego egzamin (cena ustalana poza PW) - kwoty te mogą ulec zmianie w skutek zmiany cen przez podmiot certyfikujący Axelos. 

Zasady pobierania opłat reguluje szczegółowo załącznik do uchwały Senatu PW nr 85/XLVI/2006. 
 

Informacja o fakturach VAT dla uczestników studiów podyplomowych

Faktury VAT z tytułu opłat za studia podyplomowe generowane są po dokonaniu płatności. Na fakturze wskazane są dane osobowe „Uczestnika” studiów podyplomowych jako nabywcy usługi edukacyjnej. 

W celu otrzymania faktury należy złożyć oświadczenie:
 1. Umowa między uczestnikiem a PW, faktura z danymi osobowymi uczestnika – oświadczenie nr 1
 2. Umowa między działalnością gospodarczą prowadzoną przez uczestnika a PW, faktura wystawiona będzie zgodnie z danymi zawartymi w umowie – oświadczenie nr 2
 3. Umowa między uczestnikiem a PW - w przypadku dofinansowania płatności za studia podyplomowe i przelew na Politechnikę Warszawską dokonany przez firmę, możliwe jest wskazanie na fakturze firmy jako płatnik, nabywcą pozostaje uczestnik – oświadczenie nr 3
 4. Umowa trójstronna między uczestnikiem, firmą a PW - w przypadku dofinansowania studiów podyplomowych przez firmę w 100%, gdzie firma jest stroną umowy i występuje jako zleceniodawca, faktura zostanie wystawiona na firmę jako nabywcę usługi edukacyjnej – oświadczenie nr 4

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt drogą mailową z sekretarzem studiów - Alicja Trojanowską [wyślij mail].

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa