Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Certyfikat DevOps Fundamentals

Devops Certyfikat


Wprowadzenie do DevOps

Ci, którzy pamiętają IT jeszcze z lat 2000-ch lub wcześnieszych zapewne zaobserwowali standardową linię sporu między administratorami a programistami. Rzecz w gruncie rzeczy naturalna: administratorzy chcieliby mieć święty spokój, co oznacza brak zmian i stabilizację, programiści wręcz przeciwnie - mają tworzyć i dostarczać coraz to nowe możliwości. Konflikt gotowy a w połączeniu z silosową strukturą organizacyjną - nierozwiązywalny. Tak przynajmniej było w czasach przed agile'owych i przed DevOps'owych.

Pomysł DevOps, który wyłonił się gdzieś ok. 2009 r., i jest silnie inspirowany właśnie koncepcjami agile'owymi, polega na połączeniu dawnych antagonistów w jedną całość kierującą się wspólnymi celami czemu przysłużyć ma się wdrożenie postulatów agile'owych: stosowanie metodyk zwinnych, częste wdrożenia wytworzonej funkcjonalności, wykorzystanie narzędzi chmurowych i wirtualizacyjnych oraz narzędzi autmatyzacji zarządzania infrastrukturą i konfiguracją.

DevOps opiera się właśnie na połączeniu dwóch dotychczas osobnych obszarów: operacji (administracji) oraz rozwoju oprogramowania. Metodyka ta podkreśla znaczenie komunikacji, współpracy i integracji działu deweloperów (development) i specjalistów ds. eksploatacji (operations). Jest szczególnie zalecana w tych przedsiębiorstwach, w których częstotliwość tworzenia nowych wydań jest wysoka (np. stosujących Kanban i Continuous Integration).

effective devops - just devops


Cel szkolenia

Udział w szkoleniu oznacza zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych pojęć, zasad i praktyk DevOps oraz ich efektywnego i skutecznego zastosowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają wskazówki, jak wykorzystać najlepsze praktyki z obszaru DevOps w swojej pracy oraz jak usprawnić i udoskonalić współpracę i komunikację w zespole. Cele szkolenia:
 • Poznanie historii DevOps oraz ewolucji praktyk DevOps
 • Zdobycie wiedzy na temat korzyści biznesowych wynikających ze stosowania DevOps
 • Poznanie kluczowych koncepcji związanych z DevOps i 15 podstawowych praktyk DevOps
 • Zaznajomienie się ze zwinnymi metodykami / frameworkami w środowisku DevOps
 • Nabycie umiejętności z zakresu technologii i wirtualizacji w chmurze oraz automatyzacji procesu wdrażania i architektury dla ciągłego dostarczania
 • Zdobycie wiedzy na temat struktury i zespołu DevOps
 • Przygotowanie się do oficjalnego egzaminu PeopleCert Certyfikat DevOps Fundamentals

 

Informacje o certyfikacji DevOps Fundamentals

Czas trwania szkolenia: 3 dni
Rodzaj egzaminu: Test wielokrotnego wyboru, obejmujący 40 pytań.
Pozytywny wynik: uzyskanie minimum 28 punktów (70%)
Czas egzaminu: 90 minut
Język egzaminu: angielski
Zasady egzaminu: brak możliwości korzystania z pomocy naukowych.
Okres ważności certyfikatu: bezterminowo

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa