Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Certyfikat SCRUM Product Owner

Scrum Master Certyfikat - kurs i szkolenie


Wprowadzenie do Scrum i Product Owner

Metodyki zwinne zwane potocznie z angielska agile wyłoniły się ok. 2001 r. Jedną z najbardziej popularnych metodyk agile jest SCRUM (abstrahując od głosów, iż nie jest to metodyka tylko framework). Cała metoda opisana zostąła na ledwie kilkunastu stronach, obejmuje 5 wartości (zaangażowanie, odwaga, skupienie, otwartość, szacunek), 3 role (Product Owner, Scrum Master i Development Team), 5 rodzajów wydarzeń w projekcie (Sprint, Planowanie sprintu, Dzienny Scrum/Standup, Przegląd sprintu, Retrospektywa sprintu), 3 artefakty (Product backlog, sprint backlog, przyrost). Jak przyznają sami jej autorzy jest prosta, ale nie łatwa. Zainteresowanych zarządzaniem projektami zdzwić może fakt, że nie zawiera ona roli Kierownika Projektu - nie jest nim bowiem ani Scrum Master, ani Product Owner. To dlatego, że zespoły mają być samoorganizujące się.

Product Owner jest w istocie przedstawicielem sponsora. Dba on o maksymalizację wartości dostarczanej przez produkty wytwarzane przez Zespół Deweloperski. Jest on odpowiedzialny za tzw. Product Backlog, które odpowiada temu, co klasycznie rozumie się przez specyfikację wymagań. Ustala priorytety realizacji wymagań dążąc do maksymaliacji dostarczanej wartości. Jest więc to osoba kluczowa w projekcie łącząca biznes z zespołem deweloperskim.

Szkolenie Scrum - jak zostać scrum masterem


Szkolenie Scrum Product Owner Certified (SPOC™)

Scrum Product Owner Certified (SPOC™) to uznany certyfikat potwierdzający gotowość do pełnienia roli Product Owner'a (właściela produktu). Certyfikat przyznawany jest przez SCRUMStudy – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji. Certyfikat SCRUM jest rozpoznawalny na świecie, dzięki czemu ułatwia rozwój kariery w roli Właściciela Produktu oraz wdrożenie tej roli w organizacji.

Szkolenie prezentuje obowiązki Właściciela Produktu oraz wyjaśnia jak sprawnie i skutecznie realizować zadania z zakresu tworzenia i priorytetyzacji Product backlog'u (rejestru produktu), reprezentowania interesariuszy projektu w Zespole Deweloperskim, formułować i komunikować wizję produktu i jego funkcjonalności. Istotne jest też definiowanie kryteriów akceptacji dla produktów. W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze elementy Scrum, takie jak:

 • informacje wprowadzenie do metodyki Scrum
 • na czym polega agile: różnice pomiędzy adaptacyjnym a tradycyjnym realizowaniem inicjatyw biznesowych, Scrum a inne metodyki zwinne
 • Product Owner (Właściciel Produktu) – opis roli - kluczowe zadania w Scrum
 • inne role w Scrum – Scrum Master, Scrum Team (zespół deweloperski, zespół scrumowy)
 • omówienie pryncypiów Scrum – empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, współpraca, priorytetyzacja oparta o wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe
 • fazy projektu Scrumowego – inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementacja, retrospektywa, wdrożenie (czyli wyjście nieco poza samą metodykę)
 • jakość produktów – kryteria akceptacji, rejestr produktu, dostarczanie wartości biznesowej, historyjki (User Stories)

Szkolenie przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu organizacji akredytującej ScrumStudy.

Certyfikat Scrum Product Ownwer Certified (SPOC™)

Czas trwania: 2 dni
Rodzaj egzaminu: Test wielokrotnego wyboru, obejmujący 140 pytań.
Pozytywny wynik: próg zaliczenia jest niejawny, praca jest oceniana według algorytmu który daje informację zwrotną w jakich obszarach jak poszło egzaminowanemu.
Czas egzaminu: 180 minut
Język egzaminu: angielski
Zasady egzaminu SPOC: egzamin przeprowadzany jest w formie online, a w jego trakcie przedstawiciel ScrumStudy nadzoruje osobę przystępującą do egzaminu za pomocą kamery internetowej. Uczestnicy mają 3 podejścia do egzaminu w ciągu 180 dni od zakończenia szkolenia.
Okres ważności certyfikatu: Certyfikat Scrum Product Owner Certified (SPOC™) ważny jest 3 lata. Aby przedłużyć jego ważność, należy wziąć udział w szkoleniu pozwalającym zaktualizować posiadaną wiedzę w wersji stacjonarnej lub zdalnej.

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa