Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

Program studiów
 

Od edycji Jesień 2018 program studiów został zmodernizowany i uzupełniony o przedmioty dotyczące: DevOps, Agile Transformation, Digital Transformation, a także nowych trendów w zarządzaniu projektami (Design Thinking, Project Canvas).
 

 1. Zarządzanie projektami: 

  Zarządzanie projektami, Szkolenie Prince2 oraz ITIL Foundation 
  Metodyki wytwarzania systemów IT 
  Harmonogramowanie projektów 

 2. Zarządzanie operacyjne informatyką: 

  ITIL i ISO 20000 
  LEAN IT 

 3. Ekonomika i zarządzanie strategiczne: 

  Zarządzanie strategiczne a zarządzanie IT, strategie biznesowe 
  Audyt IT, standard COBIT, dopasowanie strategiczne 
  Zrównoważona karta wyników 
  Szacowanie kosztów przedsięwzięć IT 
  Ocena opłacalności przedsięwzięć IT 

 4. Technologia: 

  Przegląd technologii IT (sieci, infrastruktura obliczeniowa, itd.) 
  Data Center z punktu widzenia szefa IT 
  Internet od Things (IOT), systemy i rozwiązania dziedzinowe 

 5. Architektura: 

  Architektury systemów i organizacji 
  Wzorce i taktyki architektoniczne 
  Architektura korporacyjna – siatka Zachmana i TOGAF 
  Studia przypadków – architektury systemów a strategie

 6. Jakość: 

  TQM, Six Sigma 
  Zarządzanie testowaniem 

 7. Elementy prawa: 

  Cywilnego 
  Autorskiego 
  Zamówień publicznych 
  Klauzule w umowach na wykonanie systemów IT 

 8. Umiejętności miękkie: 

  Sztuka negocjacji 
  Sztuka prezentacji 
  Sztuka kierowania ludźmi 
  Dobre obyczaje w biznesie

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
PTI
LeaderShip Center
SJSI
NA SKRÓTY
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa
KONTAKT Z NAMI