Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

Program studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami IT

Program studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami IT stale rozwija się i ewoluuje, by uwzględnić najnowsze trendy i koncepcje wyznaczające sposób zarządzania informatyką w przedsiębiorstwach i instytucjach.
 

Zarządzanie projektami i wytwarzaniem systemów IT

 • Systematyczne zarządzanie projektami
 • Metodyki zwinne (Agile) ich specjalizacje - m.in. „Design thinking”, „Lean startup”, “DevOps” 
 • Metodyki zwinne / Agile i narzędzia wspomagające.
 • Właściciel produktu (ang. product owner) – rola, zadania i kompetencje
 • Harmonogramowanie projektów z użyciem MS Project
 • Metodyki wytwarzania systemów IT 
 • Uzasadnienie biznesowe i ocena opłacalności projektów
 • Certyfikacja do wyboru: Scrum Product Owner Certified (SPOC)Agile PM Foundation. Posiadający te certyfikaty mogą otrzymać voucher na inne szkolenia - [zobacz].

ITSM - zarządzanie usługami IT (zarządzanie operacyjne informatyką) 

 • Zarządzanie ciągłością IT i biznesu (ang. business continuity)
 • ITIL i ISO 20000 - procesy i dobre praktyki zarządzania usługami IT
 • DevOps - koncepcja, praktyka i narzędzia
 • Certyfikacja do wyboru: ITIL Foundation, DevOps Fundamentals. Posiadający te certyfikaty mogą otrzymać voucher na inne szkolenia - [zobacz].

Ekonomika i zarządzanie strategiczne w dobie transformacji cyfrowej

 • Strategie w biznesie i instytucjach
 • Konkurowanie w IT na tle architektury systemów
 • Transformacja cyfrowa biznesu
 • Strategie i konkurowanie w gospodarce cyfrowej 
 • Biznes online, marketing internetowy i monentyzacja ruchu
 • Zrównoważona karta wyników
 • Ocena opłacalności przedsięwzięć IT
 • Szacowania kosztów przedsięwzięć IT w praktyce (m.in. modele COCOMO, Punkty Funkcyjne i metody praktyczne)

Technologia

 • Podstawowa infrastruktura systemów IT: infrastruktura sieciowa i obliczeniowa, technologie software’owe
 • Wirtualizacja
 • Oprogramowanie systemów mobilnych
 • Big Data, Business Intelligence 
 • Cloud Computing
 • Sztuczna Inteligencja
 • Data Center dla szefów IT
 • Internet of Things (IOT)
 • Systemy i rozwiązania dziedzinowe

Architektura IT

 • Architektury systemów – teoria i praktyka
 • Studia przypadków architektur systemów IT
 • Wzorce i taktyki architektoniczne 
 • Architektura korporacyjna – siatka Zachmana i TOGAF 

Jakość

 • Fundamenty zarządzania jakością - TQM, Six Sigma
 • Metodyka Lean IT
 • Testowanie - organizacja i zarządzanie
 • Audyt informatyczny i standard COBIT

Elementy prawa 

 • Cywilnego 
 • Autorskiego 
 • Zamówień publicznych 
 • Klauzule w umowach na wykonanie systemów IT 

Umiejętności miękkie 

 • Sztuka negocjacji 
 • Sztuka prezentacji 
 • Sztuka kierowania ludźmi 
 • Dobre obyczaje w biznesie

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa