Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

Program studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami IT

Program studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami IT stale rozwija się i ewoluuje, by uwzględnić najnowsze trendy i koncepcje wyznaczające sposób zarządzania informatyką w przedsiębiorstwach i instytucjach.
 

Zarządzanie projektami

Systematyczne zarządzanie projektami
Metodyki zwinne (Agile) ich specjalizacje - m.in. „Design thinking”, „Lean startup”, “DevOps” 
Agile i narzędzia wspomagające.
Właściciel produktu (ang. product owner) – rola, zadania i kompetencje
Harmonogramowanie projektów z użyciem MS Project
Metodyki wytwarzania systemów IT 
Uzasadnienie biznesowe i ocena opłacalności projektów


ITSM - zarządzanie usługami IT (zarządzanie operacyjne informatyką) 

Zarządzanie ciągłością IT i biznesu (ang. business continuity)
ITIL i ISO 20000 - procesy i dobre praktyki zarządzania usługami IT
Szkolenie ITIL Foundation (do wyboru) 


Ekonomika i zarządzanie strategiczne w dobie transformacji cyfrowej

Strategie w biznesie i instytucjach
Transformacja cyfrowa biznesu
Strategie i konkurowanie w gospodarce cyfrowej 
Biznes online, marketing internetowy i monentyzacja ruchu
Zrównoważona karta wyników
Ocena opłacalności przedsięwzięć IT
Metody szacowania kosztów przedsięwzięć IT (modele COCOMO, Punkty Funkcyjne i metody praktyczne)


Technologia

Podstawowa infrastruktura systemów IT: infrastruktura sieciowa i obliczeniowa, technologie software’owe
Wirtualizacja
Oprogramowanie systemów mobilnych
Big Data, Business Intelligence 
Cloud Computing
Data Center dla szefów IT
Internet of Things (IOT)
Systemy i rozwiązania dziedzinowe


Architektura IT

Architektury systemów – teoria i praktyka
Studia przypadków architektur systemów IT
Architektury systemów a strategie biznesowe
Wzorce i taktyki architektoniczne 
Architektura korporacyjna – siatka Zachmana i TOGAF 


Jakość

Fundamenty zarządzania jakością - TQM, Six Sigma
Testowanie - organizacja i zarządzanie
Metodyka Lean IT
Audyt informatyczny i standard COBIT


Elementy prawa 

Cywilnego 
Autorskiego 
Zamówień publicznych 
Klauzule w umowach na wykonanie systemów IT 


Umiejętności miękkie 

Sztuka negocjacji 
Sztuka prezentacji 
Sztuka kierowania ludźmi 
Dobre obyczaje w biznesie

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
PTI
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa