Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-USL: Organizacja usługowa i zarządzanie usługami IT (ITSM)

Sposób zaliczenia: E
 
ECTS: 4


Nazwa przedmiotu ITIL Foundation - szkolenie akredytowane
Wymiar Warsztat 22h
Wykładowcy: Akredytowani trenerzy - firma zewnętrzna
Charakterystyka przedmiotu

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki ITIL, strukturą procesów, pojęciami i zasadami funkcjonowania organizacji świadczącej usługi informatyczne w oparciu o najlepsze praktyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat ITIL Foundation w najnowszej wersji.
1. Wprowadzenie do ITIL? i najlepszych praktyk.
2. Cykl Życia Usługi.
3. Eksploatacja Usług (m.in. Zarządzanie Incydentami i Service Desk).
4. Przekazanie Usług (m.in. Zarządzanie Zmianą).
5. Strategia Usług (m.in. 4 główne składniki strategii, Portfel Usług i Katalog Usług).
6. Projektowanie Usług (m.in. Pakiet Projektowania Usług, Zarządzanie Poziomem Usług i 4P: Ludzie (People), Procesy (Processes), Produkty (Products), Partners (Partnerzy).
7. Ustawiczne Doskonalenie Usług (m.in. 7-stopniowy proces doskonalenia, Cykl Deminga i Model Ustawicznego Doskonalenia Usług).
8. Próbny Egzamin ITIL? v3 Foundation.
9. Egzamin ITIL? v3 Foundation.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa