Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-STR: Strategie biznesowe i dopasowanie strategiczne

Sposób zaliczenia: Z
 
ECTS: 2


Nazwa przedmiotu Ład korporacyjny, IT Governance, standard COBIT
Wymiar Wykład 4h
Charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z uwarunkowaniami historycznymi, celami, metodami i zasadami tzw. ładu korporacyjnego (tzw. corporate governance) i wynikających stąd celów tzw. IT Governance. Omawiany jest też standard COBIT pozwalający ocenić system kontroli nad korzystaniem i rozwojem rozwiązań informatycznych w organizacji. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy dokonują oceny systemu IT Governance na wybranych przykładach oraz proponują jego realizację na przykładzie wybranego studium przypadku.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa