Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-UME: Miękkie umiejętności menadżerskie i kompetencje miękkie

Sposób zaliczenia: Z
 
ECTS: 2


Nazwa przedmiotu Sztuka kierowania ludźmi
Wymiar Wykład 4h; Ćwiczenia 2h
Wykładowcy: dr Ewa Stanisławiak
Charakterystyka przedmiotu

Głównym celem jest ukazanie słuchaczom korzyści płynących ze znajomości tego działu psychologii, zarówno dla ich przyszłej pracy zawodowej, jak i codziennego funkcjonowania, oraz rozbudzenie potrzeby samokształcenia w tej dziedzinie. Do najważniejszych zadań można zaliczyć: zapoznanie z kluczowymi teoriami przywództwa i stylami kierowania, ukazanie podstaw władzy i funkcji kierowniczych, uwrażliwienie na błędy najczęściej popełniane w kierowaniu ludźmi, a także zaprezentowanie sylwetek tzw. toksycznych kierowników powstrzymujących rozwój firm i podwładnych.

Realizacja zajęć w układzie:
- wykład I (2 h) - przeznaczone na indywidualną diagnozę umiejętności kierowania grupą (słuchacze wypełniają dostarczone przez prowadzącego kwestionariusze, a na kolejnych zajęciach otrzymują na piśmie informację zwrotną na temat rezultatów diagnozy);
- ćwiczenie II (2 h) - omówienie i ćwiczenie wybranych umiejętności kierowania ludźmi (punktem wyjścia są umiejętności objęte diagnozą wstępną);
- wykład (2h) - prezentacja treści ogólnych. Podsumowanie.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa