Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-UME: Miękkie umiejętności menadżerskie i kompetencje miękkie

Sposób zaliczenia: Z
 
ECTS: 2


Nazwa przedmiotu Podstawy prawa zamówień publicznych
Wymiar Wykład 4h
Wykładowcy: mgr Arkadiusz Szyszkowski
Charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi regulacjami z zakresu zamówień publicznych. Wykład obejmuje:
- Tryby udzielania zamówień publicznych.
- Procedurę udzielania zamówień publicznych.
- Środki ochrony prawnej.
- Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa