Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-STR: Strategie biznesowe i dopasowanie strategiczne

Sposób zaliczenia: Z
 
ECTS: 2


Nazwa przedmiotu Zrównoważona karta wyników
Wymiar Wykład 2h; Ćwiczenia 2h
Wykładowcy: dr inż. Andrzej Zalewski, mgr inż. Piotr Sztandera
Charakterystyka przedmiotu

1. Konieczność zrównoważonego postrzegania przedsiębiorstwa. 
2. Perspektywy zrównoważonej karty wyników. 
3. Zrównoważona karta wyników jako narzędzie oceny oddziaływania projektów na organizację oraz monitorowania realizacji strategii biznesowej. 

Literatura:  
1. Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie? Robert S. Kaplan, David P. Norton.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa