Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-BZP Zarządzanie bezpieczeństwem, ciągłością biznesu i ryzykiem

Sposób zaliczenia: Z
 
ECTS: 1


Nazwa przedmiotu Zarządzanie ciągłością działania
Wymiar Wykład 2h
Wykładowcy: mgr inż. Artur Walczak
Charakterystyka przedmiotu

Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy, na temat analizy, tworzenia, weryfikacji i zarządzania planami ciągłości działania. W trakcie wykładu zostanie przedstawiony brytyjski standard BS 25999, definiujący cykl życia systemu zarządzania ciągłością biznesu oraz podejście do tworzenia planów zarządzania incydentami, planów ciągłości działania, planów odtwarzania systemów po awarii.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa