Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-ZJA: Zarządzanie jakością w IT

Sposób zaliczenia: E
 
ECTS: 1


Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania jakością: TQM, Six Sigma
Wymiar Wykład 2h
Wykładowcy: dr inż. Andrzej Zalewski
Charakterystyka przedmiotu

Celem niniejszego przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z systemami zarządzania jakością Total Quality Management (TQM) oraz Six Sigma. Wspólną cechą obu tych systemów jest to, iż stanowią one de facto program doskonalenia całych organizacji w dążeniu do osiągnięcia jak najwyższej jakości. Są więc one, dla realizujących je organizacji, integralnym elementem strategii. W ramach zajęć prezentowane są m.in.:
1. 8 zasad TQM
2. 14 zasad Deminga
3. Droga do TQM
4. Cykle PDCA Deminga (ang. Plan-Do- Check-Act)
5. Pojęcie jakości na poziomie Six Sigma (6sigma)
6. Metodyka DMAIC (ang. Define-Measure-Analyse-Improve-Control)

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa