Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-UME: Miękkie umiejętności menadżerskie i kompetencje miękkie

Sposób zaliczenia: Z
 
ECTS: 2


Nazwa przedmiotu Sztuka wystąpień publicznych
Wymiar Wykład 1h; Ćwiczenia 2h
Wykładowcy: Joanna Delbar
Charakterystyka przedmiotu

1) Odkrywanie świadomości własnego ciała, czyli jak wyglądam i jak jestem postrzegany.
2) Komunikacja z audytorium: znaczenie aktywnego słuchania. Podstawowe błędy komunikacyjne. Techniki wzbudzania zainteresowania i utrzymywania uwagi słuchaczy.
3) Znaczenie głosu, jego wpływ na odbiór wystąpienia. Rozpoznanie procesu mówienia z technicznego punktu widzenia.
4) Struktura nadawania komunikatu werbalnego. Konstrukcja i treść wypowiedzi i wystąpienia. Prawidłowe oddziaływanie na odbiorcę za pomocą angażowania emocji własnych i wywoływania emocji u innych.
5) Określenie celu wypowiedzi. Siła głównego przesłania: jasny i logiczny przekaz, właściwa argumentacja, rodzaje argumentów, siła gestu w argumentacji.
6) Przygotowanie i prowadzenie prezentacji. Zasady rządzące skuteczną prezentacją: organizacja materiału, struktura i porządek prezentacji, elementy wpływające na atrakcyjność prezentacji, organizacja przestrzeni.
7) Sposoby radzenia sobie z tremą i metody eliminowania napięcia związanego z sytuacją autoprezentacyjną i wystąpieniem publicznym. Geneza tremy. Poznanie prawdziwej przyczyny stresu. Stres spowodowany sytuacją, a stres wywołany przez ludzi.
8) Prezentacje tematyczne w wykonaniu uczestników. Rozpoznanie mocnych i słabych stron, analiza i ocena wystąpienia.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa