Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-ZJA: Zarządzanie jakością w IT

Sposób zaliczenia: E
 
ECTS: 1


Nazwa przedmiotu Zarządzanie testowaniem
Wymiar Wykład 8h; Ćwiczenia 2h
Wykładowcy: dr Lucjan Stapp, mgr inż. Jan Sabak
Charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat zarządzania testowaniem w projekcie informatycznym.

Treść wykładów:
    Podstawy testowania
        Dlaczego testowanie jest niezbędne.
        Co to jest testowanie.
        Podstawowe zasady testowania.
        Podstawowy proces testowy.
        Poziomy testów.
    Zarządzanie testowaniem
        Organizacja testowania. 
         Planowanie i oszacowanie pracochłonności testów.
        Monitorowanie i nadzorowanie procesu testowego.


Treść ćwiczeń:  Pokazanie na prostym przykładzie jak należy przygotować testy.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa