Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-TIT: Technologia IT - przegląd i trendy

Sposób zaliczenia: E
 
ECTS: 2


Nazwa przedmiotu Big data, data mining
Wymiar Wykład 3h
Wykładowcy: dr inż. Andrzej Ratkowski
Charakterystyka przedmiotu

Big Data to kolejne gorące określenie ostatnich lat. Dotyczy ono systemów służących do przetwarzania wielkich zbiorów danych. Stanowi ono odpowiedź na wzrost ilości informacji gromadzonych w systemach informatycznych. Ze zbiorami takimi trudno poradzić sobie ze pomocą tradycyjnych baz danych m.in. z uwagi na ilość, jak i nieujednoliconą postać takich zbiorów danych. Jednocześnie zawierają one wiele informacji, które mogą okazać się istotne z punktu widzenia np. marketingu, strategii firmy itd., gdyż opisują one zachowania klientów, czy ich preferencje.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa