Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-TIT: Technologia IT - przegląd i trendy

Sposób zaliczenia: E
 
ECTS: 2


Nazwa przedmiotu Architektura usługowa i integracja systemów
Wymiar Wykład 3h
Wykładowcy: dr inż. Andrzej Ratkowski
Charakterystyka przedmiotu

1. Ludzie i procesy ? analiza biznesowa, opis procesów, role i odpowiedzialności, zarządzanie usługami 
a. Integracja Systemów. 
   i. sposoby integracji 
   ii. potrzeba integracji 
   iii. rodzaje integracji 
 b. SOA 
   i. historia 
   ii. czym jest SOA? 
   iii. jak rozumiemy usługę 
   iv. mity na temat SOA 
2. Technologia - Narzędzia, standardy. Implementacja, testowanie. 
3. Studium przypadku użycia.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa