Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-STR: Strategie biznesowe i dopasowanie strategiczne

Sposób zaliczenia: Z
 
ECTS: 2


Nazwa przedmiotu Strategie biznesowe
Wymiar Wykład 4h; Ćwiczenia 2h
Wykładowcy: mgr Marcin Grodzicki, MBA
Charakterystyka przedmiotu
 • Pojęcie strategii.
 • Analiza środowiska zewnętrznego.
 • Kreowanie wartości przez przedsiębiorstwa.
 • Innowacje jako kluczowy element w walce konkurencyjnej.
 • Implementacja strategii.
 • Strategia w dobie Internetu.
 • Studia przypadku ? analiza.


W ramach prac indywidualnych uczestnicy przygotowują projekty strategii i prezentują je w ramach zajęć ćwiczeniowych.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa