Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-AIT Architektura IT

Sposób zaliczenia: E
 
ECTS: 2


Nazwa przedmiotu Architektury IT: dylematy architekta
Wymiar Wykład 3h
Wykładowcy: dr inż. Andrzej Zalewski
Charakterystyka przedmiotu

Zajęcia wprowadzają w świat problemów związanych z architekturą systemów IT. Ich przedmiotem są: 
Pojęcie architektury, jako struktury komponentów systemu i powiązań między nimi 
Architektura jako narzędzie organizacji wiedzy o konstrukcji systemu zgodnie z potrzebami interesariuszy 
Jak architektura kształtuje właściwości systemów? 
Zasadnicze dylematy architekta: upraszczać, czy komplikować, hierarchia vs. inne struktury niehierarchiczne, centralizować czy rozpraszać, łączyć czy dzielić?

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa