Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-UME: Miękkie umiejętności menadżerskie i kompetencje miękkie

Sposób zaliczenia: Z
 
ECTS: 2


Nazwa przedmiotu Psychologiczne aspekty rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
Wymiar 14
Wykładowcy: Jolanta Marszewska & Agnieszka Buśk
Charakterystyka przedmiotu W ramach zajęć poruszamy poniższe zagadnienia:
  • Fundamenty skutecznego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji (dwusystemowe spojrzenie na zjawisko osądów i wyborów ludzkich wg Kahnemana - myślenie szybkie i wolne, model SCARF wg D. Rocka - bezpieczeństwo  w relacjach społecznych)
  • Elementy skutecznej komunikacji ułatwiającej zespołowe rozwiązywanie problemów (style myślenia wg FRIS, docieranie do konstruktów osobistych, słuchanie i parafraza
  • Narzędzia facylitacji służące wspólnej pracy (rozróżnianie sytuacji pewności, złożoności i niepewności, przeformułowanie, technika SCA,  metody priorytetyzacji wspierające podejmowanie decyzji w oparciu o jeden lub dwa czynniki
  • „Jasne i ciemne strony" w procesach podejmowania decyzji (pytania kartezjańskie, wybrane zjawiska i  błędy poznawcze, elementy teorii gier o sumie niezerowej)
  • Miękkie aspekty zw. z zarządzaniem zmianą (cykl zmiany osobistej, koło zmiany, działania lidera w zmianie, odporność psychiczna)
Uwagi: Zajęcia mają charakter interaktywny/warsztatowy i są prowadzone zdalnie. Stosujemy pracę w małych grupach, z wykorzystaniem wirtualnych karteczek i tablic. Części wykładowe opierają się o aktualną wiedzę z zakresu komunikacji, psychologii zmiany i neuropsychologii

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa