Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-USL: Organizacja usługowa i zarządzanie usługami IT (ITSM)

Sposób zaliczenia: E
 
ECTS: 4


Nazwa przedmiotu Zarządzanie usługowe - wprowadzenie
Wymiar Wykład 2h
Wykładowcy: dr inż. Andrzej Zalewski
Charakterystyka przedmiotu

O ile hasłem przewodnim w zarządzaniu lat 90-tych i początku 2000-ch były produkty, o tyle obecnie stały się nimi usługi. W usługowym zarządzaniu IT systemy i działy IT świadczą usługi. Usługi to nie tylko nowy sposób rozumienia działania organizacji, ale także narzędzie do definiowania wymagań, jakie organizacja stawia systemom i działowi IT. Wykład wprowadza w tematykę zarządzania usługowego.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa