Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-TIT: Technologia IT - przegląd i trendy

Sposób zaliczenia: E
 
ECTS: 2


Nazwa przedmiotu Systemy i rozwiązania dziedzinowe I
Wymiar Wykład 2h
Wykładowcy: mgr inż. Mirosław Kaliński
Charakterystyka przedmiotu

Zajęcia traktują o systemach ERP, CRM i Business Intelligence z punktu widzenia rzeczywistych doświadczeń i ich roli we współczesnych organizacjach. Omawiane są czynniki sukcesu wdrożeń tego typu systemów oraz analizowane są najczęstsze problemy w ich wdrażaniu. Autor wystąpienia kruszy wiele mitów dotyczących wdrożeń systemów ERP, CRM i BI.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa