Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-ZJA: Zarządzanie jakością w IT

Sposób zaliczenia: E
 
ECTS: 1


Nazwa przedmiotu Zarządzanie zmianami
Wymiar Warsztat 8h
Wykładowcy: dr inż. Wiesław Kosieradzki, mgr inż. Jolanta Marszewska
Charakterystyka przedmiotu

Przedmiot niniejszy stanowi syntezę wiedzy o zarządzaniu zmianami w organizacji. Zmiana jest tutaj przedstawiana jako stały element krajobrazu funkcjonowania współczesnych organizacji. Zmiany są bowiem skutkiem realizacji projektów, programów, czy portfeli projektów. W ujęcie dwojga prowadzących zagadnienia takie, jak:
- Zrównoważona Karta Wyników, 
- metodyki zarządzania projektami, 
- zarządzanie zespołem, 
- komunikacja, 
- zarządzanie projektowe i procesowe, 
- harmonogramowanie, 
- typologia reakcji i postaw wobec zmiany,
- zarządzanie jakością w projekcie,
- zarządzanie konfiguracją,
- struktury organizacyjne,
- modele dojrzałości produktów i procesów, 
- i inne,
tworzą spójny zbiór wiedzy, umiejętność swobodnego posługiwania się którą jest niezbędnej każdemu menadżerowi.

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
PTI
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa