Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-ZPI: Zarządzanie projektami informatycznymi

Sposób zaliczenia: E
 
ECTS: 4


Nazwa przedmiotu Przegląd klasycznych metodyk zarządzania projektami - Prince2 i PMBoK. Biuro projektów, portfele, programy, organizacja projektowa.
Charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie uczestnika w problematykę zagadnienia projektami. Osią wykładu są klasyczne metodyki zarządzania projektami Prince2 i PMBoK, które w odmienny sposób opisują metodykę i organizują wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Ponadto przedmiotem zajęć jest miejsce zarządzania projektami w działalności firm i organizacji z branży IT.

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
PTI
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa